Politiken
|
22/5/2024

Inför EU-valet: Partiernas syn på EU:s roll för den svenska försvarsindustrin och säkerhetssamarbetet

Inför det kommande EU-valet har Teknik- och Säkerhetsforum tagit initiativet att ställa viktiga frågor till de förstanamn som representerar Sveriges etablerade partier i Europaparlamentsvalet. Vi har riktat in oss på ämnen som rör den svenska försvarsindustrins framtid, dess roll inom NATO och ett europeiskt försvarssamarbete, samt hur innovation och hållbarhet kan integreras i utvecklingen av denna kritiska sektor. Snart kommer ni att kunna läsa svaren från Alice Bah Kuhnke (MP), Alice Teodorescu Måwe (KD), Charlie Weimers (SD), och Karin Karlsbro (L).

I dag börjar förtidsröstningen till EU-valet. Inför EU-valet har vi på Teknik- och Säkerhetsforum intervjuat flera förstanamn från deetablerade partierna som kandiderar till Europaparlamentet. Vi anser att det ärav yttersta vikt att belysa kandidaternas ståndpunkter kring EU:s roll för den svenska försvarsindustrin och säkerhetssamarbetet. Därför har vi sammanställt ett antal frågor som adresserar framtiden för försvarsindustrin, innovation, hållbarhet och samverkan inom EU.

 

Frågorna som vi har ställt är:

 

1. Hur ser du på framtiden för den svenska försvarsindustrin inom ramen för NATO och ett europeiskt försvarssamarbete?

2. På vilka sätt tror du att Sverige kan bidra till att stärka den europeiska försvarsindustrin och därmed den gemensamma säkerheten?

3. Hur skulle du vilja se att de medel EU allokerar till försvarsindustrin ska användas (inom ramen för European Defence Fund och initiativ som ASAP)?

4. Vilken roll anser du att innovation ochteknologisk utveckling spelar för den svenska och europeiska försvarsindustrin?

5. Hur kan Sverige balansera sina nationellaintressen med behovet av ett starkt europeiskt försvarssamarbete?

6. På vilket sätt anser du att miljöaspekter ochhållbarhet bör integreras i utvecklingen av försvarsindustrin, både i Sverigeoch Europa?

7. Hur ser du på den ekonomiska påverkan av den svenska försvarsindustrin på den europeiska marknaden?

8. Vilka utmaningar och möjligheter ser du med avseende på politisk samverkan mellan EU-länderna inom försvarsindustrin?

9. Hur bör Sverige och EU som helhet hantera de säkerhetspolitiska hot som påverkar försvarsindustrin?

De som har svarat på våra frågor är:

Alice Bah Kuhnke (MP) – läs artikeln här!

Alice Teodorescu Måwe (KD)  – läs artikeln här!

Charlie Weimers (SD)  – läs artikeln här!

Karin Karlsbro (L)  – läs artikeln här!

Vi kommer under de kommande veckorna att publicera intervjuerna med jämna mellanrum fram till valdagen och fler partier kan tillkomma.

 

Läs vidare för att ta del av toppkandidaternas svar och för att få en djupare förståelse av hur de ser på Sveriges och Europas framtid inom försvarsindustrin och säkerhetssamarbetet.

senaste nytt