FAKTABANK

Samhällsnytta

Försvarsindustrins bidrag till regional utveckling

Försvarsindustrin finns över hela landet och är störst utanför storstäderna. Karlskoga, Linköping, Örnsköldsvik, Karlskrona och Trollhättan är några av orterna där industrin har stor närvaro och därmed även en stor påverkan på lokalsamhället.

Ofta spelar företagen en avgörande roll för utvecklingen i de regioner där de är etablerade eftersom de flesta försvarsföretagen verkar utanför storstäderna. När många på en ort arbetar inom försvarsindustrin innebär det betydande skatteintäkter till kommunen från företagen och deras anställda. Utöver de arbetstillfällen som finns i försvarsindustrin skapas ytterligare jobb i helt andra branscher när högteknologiska företag etablerar sig. Det gynnar det lokala näringslivet, välfärden och ortens tillväxt.

Investerar i forskning och utbildning

Företag i försvarsindustrin satsar stora resurser på forskning och utveckling och är ofta aktiva parter i regionala innovationscentra på orter där de är etablerade. Företagen arbetar aktivt för att skapa en samverkan med akademin och det övriga samhället. Försvarsföretagens efterfrågan på högteknologisk kompetens gör att utbildningarna som universitet, högskolor och yrkeshögskolor erbjuder blir väldigt viktiga. För att försvarsföretagen ska kunna rekrytera rätt kompetens krävs bra och relevanta utbildningar. Företagen investerar också mycket i medarbetarnas kompetensutveckling och driver på för en nära samverkan med universitet och högskolor för att forskning och utbildning ska hålla en hög kvalitet och vara relevant för företagens behov. Det här bidrar till utveckling av hela samhället där försvarsföretagen är etablerade.

Försvarsföretag största arbetsgivarna i Karlskoga

I Sverige finns flera orter där försvarsindustrin varit stark under många år. Karlskoga i Örebro län är en av dem; här arbetar mer än var fjärde person inom försvarsindustrin. Karlskoga har en månghundraårig industritradition och de största företagen i kommunen är Saab Dynamics och BAE Systems Bofors. Ett annat större försvarsföretag på orten är Nammo, som är en av världens ledande leverantörer av ammunition, raketmotorer och tjänster för militära och civila. I Karlskoga finns också flera mindre försvarsföretag som alla har ett stort behov av att attrahera och behålla medarbetare med hög teknologisk kompetens.

I kommunen ser man försvarsindustrin som motorn och basen i Karlskogas näringsliv och man är stolt över den mångåriga kopplingen till industrin. I slutet av 1800-talet hade Alfred Nobel sitt laboratorium i staden där man genomförde dynamitexperiment.

I Karlskoga finns innovationshubben Alfred Nobel Science Park där man arbetar med att koppla samman näringsliv, akademi och samhälle för att möjliggöra nya arbetssätt och teknisk utveckling. Där knyts försvarsföretag och andra företag ihop med forskningen i utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Det kan till exempel handla om artificiell intelligens, autonoma system och 3D-printing. För att påskynda tillämpningen av 3D-printing i metall har flera stora svenska industriföretag bildat bolaget Amexci, som också finns i Karlskoga. Ägarbolagen är bland andra ABB, SKF, Atlas Copco, Saab, Höganäs och Husqvarna.

Linköping – Sveriges flyghuvudstad

Flera stora försvarsföretag är etablerade i universitetsstaden Linköping, som gärna kallar sig Sveriges flyghuvudstad. Här grundades Sveriges första flygskola och idag sker landets enda flygplanstillverkning i Linköping. En stor del av företagen i staden har en anknytning till flygtillverkningen.

Saab har tillverkat omkring 5 000 flygplan i Linköping sedan starten 1937 och är den största privata arbetsgivaren i Östergötland; över 6000 av företagets 17 000 anställda arbetar i Linköping. Saab tillverkar inte bara flygplan i Linköping utan även undervattensfarkoster, torpeder och missilsystem. Utöver tillverkning sysslar Saab bland annat med luftburna övervakningssystem, helikopterunderhåll och fordonselektronik.

Ett annat försvarsföretag i Linköping är Combitech, Sveriges största försvarskonsultföretag med cirka 1000 konsulter som anlitas i försvarsrelaterade uppdrag. Combitech arbetar med stora projekt som Gripen E och nästa generations ubåt A26, samt driver olika uppdrag inom Cyber Security-området.

Andra företag inom försvarsindustrin, eller med stark koppling till försvarsindustrin, i Linköping är bland andra Qinetiq, Afry och Maxar.

Liksom i Karlskoga finns ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle i Linköping. Här finns Linköping Science Park där över 400 företag är engagerade i projekt om bland annat AI och cybersäkerhet.

Tillverkning av stridsfordon i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik i Västernorrlands län är ytterligare ett exempel på en svensk ort där försvarsindustrin har en stor påverkan på samhället. För över hundra år sedan startade Johan Hägglund en snickerifabrik här som utvecklades till verkstadsföretaget AB Hägglunds och Söner. På 50-talet blev Försvarsmakten en kund och Hägglunds började tillverka bandvagnar och stridsfordon. De idag tre världsledande företagen Bosch Rexroth (hydraulik), MacGregor (kranar) och BAE Systems Hägglunds (stridsfordonstillverkare) är alla sprungna ur Hägglunds och Söner och samtliga har sina huvudkontor i Örnsköldsvik.

I slutet av 2020 vann BAE Systems Hägglunds två stora upphandlingar med den schweiziska och holländska armén som tillsammans är värda över tio miljarder kronor. De stora beställningarna innebar att företaget behöver rekrytera över hundra ingenjörer till Örnsköldsvik.

Karlskronavarvet – en militär hamnstad sedan 1600-talet

I slutet av 1600-talet beslöt Karl XI sig för att anlägga landets nya marinbas i Karlskrona. Läget var strategiskt med närheten till Danmark och den europeiska kontinenten. En annan viktig aspekt kan ha varit att hamnen är isfri större delen av året. Det fanns troligen tankar på att Karlskrona skulle överta Stockholms plats som rikets huvudstad, men så blev det aldrig.

Än idag är verksamheten i full gång på Karlskronavarvet och här har det tillverkats fartyg av många slag genom åren, med fokus på underhåll och nybyggnad av militära fartyg. I slutet av 1980-talet blev Karlskronavarvet en del av verkstadsföretaget Kockums, som länge var Malmös största industri och bland annat byggde militärfartyg, ubåtar och handelsfartyg. Kockums blev sedan uppköpt av en tysk varvskoncern i slutet av 1990-talet. Idag heter företaget Saab Kockums, sedan Saab köpte verksamheten 2014.

Saab Kockums är en av de största privata arbetsgivarna i Karlskrona och tillverkar bland annat en av världens mest moderna ubåtar, A26. Det här är nästa generations ubåt med förmåga att agera i alla världshav och i ett brett spektrum av konfliktmiljöer. Den svenska Försvarsmakten har beställt två ubåtar av modell A26.

Avancerad tillverkning av flygmotorkomponenter Trollhättan

När det svenska flygvapnet i slutet av 1920-talet sökte efter en leverantör för att tillverka flygmotorer föll valet på Nohab i Trollhättan. Det var kombinationen av gediget tillverkningskunnande, hög arbetslöshet i staden och det geografiska läget en bit från kusten som avgjorde valet. Nohab Flygmotorfabriker AB bildades och det första kontraktet undertecknades 1930.

Sedan dess har företaget under olika namn och ägare varit engagerat i alla svenska stridsflygplan som utvecklats. I dag heter företaget som är stadens största privata arbetsgivare GKN Aerospace och man ansvarar för motorerna till JAS 39 Gripen. Merparten av företagets omsättning kommer numera från export av civila flygmotorkomponenter, en verksamhet som kunnat utvecklas tack vare den kompetens som byggts upp genom samarbetet med det svenska flygvapnet.

Genom åren har även ett antal företag knoppats av eller startats utifrån forskningsprojekt som genomförts i samverkan med Högskolan Väst som finns i staden. Idag sysselsätter dessa företag flera hundra personer.

Trollhättan har idag ett teknikintensivt näringsliv. Här finns ett nära samarbete mellan akademin och näringslivet där kunskapsutbytet bildar till att skapa utveckling i världsklass.

Innovatum Science Park utgör här en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda aktörer och allmänhet. Här finns bland annat Sveriges mest moderna laboratorium för produktionsteknik. Ett av målen är att stärka konkurrenskraften hos svenska teknikföretag och att öka industriproduktionen i Sverige.