Faktabank

Hitta fakta

I vår faktabank hittar du intressant fakta som rör den svenska försvarsindustrin och försvaret i stort.

Välj kategori

Snabba fakta

87,9 mdr
Så stor är Sveriges försvarsbudget i kronor för 2023.
0,8 %
Så stor var Sveriges andel av den globala försvarsexporten mellan 2018 och 2022.
12 460
Det finns omkring 28 000 anställda inom försvarsindustrin. Av dessa har 44,5 % – 12 460 – en ingenjörsutbildning.
1+3
Varje arbetstillfälle inom försvarsindustrin beräknas skapa omkring tre nya arbetstillfällen inom andra näringar.
43 %
Så stor andel av svensk försvarsexport är så kallad krigsmateriel för strid.

Senaste artiklarna

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Till toppen