Foto: Försvarsminister Pål Jonsson, Ninni Andersson/Regeringskansliet
Politiken
|
1/6/2023

Regeringen vill stärka svensk försvarsinnovationsförmåga

I en alltmer osäker omvärld har behovet av materiel och en starkare försvarsindustriell kapacitet ökat. Regeringen vill nu se över vad som kan göras för att höja Sveriges försvarsförmåga och förbättra innovations- och konkurrenskraften inom försvarsindustrin.

I ett pressmeddelande säger försvarsminister Pål Jonsson:

”Ny teknik som tas fram av civila företag för civil användning används också av försvarsindustrin i militära tillämpningar och vice versa. Därför behöver samverkan mellan traditionell försvarsindustri och civilt näringsliv öka för att bibehålla Sveriges position som en av de världsledande nationerna inom innovation och forskning på försvarsområdet. Samtidigt behöver statliga instrument som till exempel upphandling också utvecklas för att främja innovation.”

Vad som ska kallas försvarsinnovationsinitiativet är fyra planerade möten mellan försvarsindustrin, myndigheter och näringsliv där de gemensamt ska reda ut hur en stärkt svensk innovationsförmåga kan skapa bättre förutsättningar för försvaret och försvarsindustrin. Tanken med initiativet är att det ska leda till konkreta politiska åtgärder.

Regeringskansliet skriver i ett pressmeddelande att ”upphandling, Nato, samverkansfaktorer, testbäddar och EU:s finansieringsinstrument.” är områden som ska ligga till grund för diskussionerna inom initiativet.

Under det första mötet som hölls måndagen 29 maj diskuterades bland annat behovet av att arbeta mer gemensamt mellan civilt och försvar när det kommer till innovation.

Medhåll från branschen

Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, välkomnar regeringens initiativ i en debattartikel i Dagens Industri:

”Sverige har inte råd att fortsätta indelningen i ett civilt och ett försvarsinriktat innovationssystem. Dessa två grenar måste snarast tvinnas ihop för att öka Sveriges totalförsvarsförmåga”

SOFF menar att det finns flera innovationsområden som är ömsesidiga för det civila och försvarsföretagen. Exempelvis cybersäkerhet, kommunikation, robotik och artificiell intelligens. Genom att skapa förutsättningar för större utbyte skulle det både stärka totalförsvaret, konkurrenskraften, och skapa en större effektivitet när det inte bedrivs två separata forskningsspår.

Även Teknikföretagen instämmer. Efter måndagens första möte sa Klas Wåhlberg vd Teknikföretagen följande:

”Den forskningsintensiva civila teknikindustrin har tagit över en stor del av den innovationsutveckling som tidigare skedde i försvarssektorn. Det finns stora värden med att koppla samman det civila forsknings- och innovationssystemet med försvarsinnovationssystemet. Det blir en kraftig hävstångseffekt för Sverige om ny teknik lättare kan vandra mellan det civila och försvaret”

senaste nytt