Nammo producerar bland annat 155mm ammunition för artillerisystem. Foto: Nammo
Företagen
|
8/4/2024

Tredubblad kapacitet för nordisk ammunitionstillverkning – men långsiktig planering och försörjningssäkerhet behövs

Den nordiska ammunitionstillverkaren Nammo investerar cirka 200 MEUR efter beviljat stöd av europeiska kommissionen genom EU förordningen ASAP (Act in Support for Ammunition Production) samt genom delfinansiering av Sverige, Norge, Finland och bolaget självt. Syftet är att öka den nordiska produktionskapaciteten av ammunition, och investeringarna innebär bland annat att fyllningskapaciteten vid företagets fabrik i Karlskoga kan tredubblas under kommande år.

Efterfrågan på grovkalibrig ammunition i världen är just nu enorm - huvudsakligen till följd av kriget i Ukraina. Att utöka ammunitionsproduktionen i Europa och i Sverige är fundamentalt viktigt för Sveriges, Europas och för Ukrainas försvarsförmåga, sa försvarsminister Pål Jonsson i ett pressmeddelande från den 15e mars. Redan innan beskedet om stöd för utbyggnad av produktionskapaciteten - som kan påbörjas redan under 2024 - har Nammo själva investerat en miljard kronor i att bygga ut sin produktion sedan 2022, och med det redan dubblat den befintliga kapaciteten. Genom de nu beslutade investeringarna kommer kapaciteten tredubblas.

Nammos investeringar omfattar fem olika projekt:

  • Nammos verksamhet i Sverige får stöd för att uppgradera maskinerna i gjuteriet i Karlskoga, vilket tredubblar produktionskapaciteten.
  • Nammos verksamhet i Norge får stöd för att bygga ut sin pressverkstad, köpa fleroperationsmaskiner för granatkroppar samt för att bygga en helt ny linje för raketmotorer.
  • Nammos verksamhet i Finland får stöd för att bygga ut sin pressverkstad och för att bygga en helt ny fabrik för maskinbearbetning av granatkroppar.
  • Utöver detta tilldelas Nammo även stöd för ytterligare två projekt som syftar till att öka produktionskapaciteten av krut och nitrocellulosa.

 

Att möta marknadens behov av grovkalibrig ammunition

Ammunitionsmarknaden är ganska nationalistisk, och de flesta länder köper från sina egna inhemska producenter. Vår marknad är primärt Norden och Baltikum, och vad behovet verkligen är, det är svårt att säga och beror på vem man frågar. Vi bedömer att produktionskapaciteten nu är i balans med de förväntade kommande budgetarna, säger Björn Andersson, affärsutvecklingschef på Nammo.

Att öka produktionskapaciteten för ammunitionstillverkning är egentligen inte särskilt svårt men tar tid och kräver mycket kapital. Givet den hastigt förändrade säkerhetspolitiska situationen har våra kunder velat se en tillväxt på 600-700% inom fyra till fem år. Sådana kassaflöden finns inte naturligt i Nammos verksamhet, varvid den här sortens stöd blir nödvändigt. Därefter krävs det förstås också att stater fortsätter att köpa ammunition när investeringarna väl har genomförts, och att berörda myndigheter är tydliga med vad de avser köpa de närmsta 10-20 åren, så att Nammo har möjlighet att dimensionera försörjningskedjor och produktionsresurser därefter, fortsätter Björn.

 

Försörjningskedjor och försörjningssäkerhet

Det är inte bara produktionskapaciteten som är en gränssättande faktor när det kommer till att leverera ammunition i Europa, utan även försörjningskedjorna. Insatsvaror, bland annat i form av krut och sprängämne behöver också produceras i en tillräcklig kapacitet. I dagsläget är den europeiska produktionsförmågan av dessa varor mycket begränsad.

Skälet till att Nammo ursprungligen bildades var för att Sverige, Norge och Finland ansåg sig vara för små för att var för sig ha en komplett ammunitionsindustri, och vi är idag därför beroende av varandra. Försörjningssäkerheten i ammunitionssektorn är därför inte en nationell, utan en nordisk fråga. Även om det är avgörande för en snabb kapacitetsökning med statliga och europeiska initiativ kan inte pusslet om försörjningskedjor läggas utan nära dialog med ammunitionstillverkarna. Här måste vi vara delaktiga från start, säger Björn Andersson.

Om ammunitionsindustrin i Norden skall kunna leverera både i fred, kris och krig krävs det en omfattande planering. Försörjningskedjor måste kartläggas och strategiskt viktiga utomnordiska produkter måste lagras. Vidare måste staterna vara överens om hur industrins resurser skall utnyttjas samt bemanning, förnödenhetsförsörjning och skydd vara förberett.

senaste nytt