Panelsamtal under NIF23. Foto: NATO Allied Command Transformation
Politiken
|
1/11/2023

”Skala, skala, skala och volym”, tydliga budskap på NATO-mötet i Stockholm

Representanter från NATO och dess medlemmars industrier och stridskrafter har genomfört ett stort möte i Stockholm. Lärdomar från kriget i Ukraina visar på att alliansen måste bygga ut sin industriella produktionskapacitet och öka de tillgängliga volymerna av bland annat ammunition – både för att garantera alliansens egen säkerhet och för att säkra fortsatt stöd till Ukraina.

Under 24-25e oktober genomfördes NATO-Industry Forum (NIF) 2023 i Stockholm – vilket också var första gången någonsin som ett partnerland till NATO fick arrangera evenemanget – som över 800 deltagare från 235 företag och 24 allierade länder hade kommit till Sverige för att delta i. Forumet syftar till att representanter från NATO, myndigheter och det militära ska möta företrädare från industrin och tillsammans diskutera vilka strategiska behov kopplat till nuet och framtida förmågeutveckling som identifierats, respektive vilka utmaningar och möjligheter som industrin ser när det kommer till att leverera vad som efterfrågas.

Forumet organiseras gemensamt å NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenbergs vägnar av Allied Command Transformation (ACT) i Norfolk, Virginia, ett av NATO:s två strategiska kommandon, och av NATO högkvarterets Defence Investment Division. Sverige fick förfrågan om att stå som värd för NIF under hösten 2022, och regeringen gav uppdraget att arrangera evenemanget till Försvarets Materielverk (FMV).

Frågorna i fokus
Temat på årets forum var ‘Addressing the New Strategic Reality Together’ och innehållet byggde på de beslut som fattades under NATO-toppmötet i Vilnius i juli 2023, enligt FMV. I synnerhet togs avstamp i NATO:s ’Defence Production Action Plan”, som i första hand fokuserar på att uppnå ökad interoperabilitet mellan alliansens medlemmar och mellan olika militära system, standardisering av materiel, samt ökad produktion av ammunition till landbaserade system, exempelvis eldrörsartilleri.

Under forumet hölls flera anföranden och panelsamtal av och med företrädare från bland annat NATO, Sverige och industrin, bland dem FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson, Sveriges försvarsminister Pål Jonson och NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. Ett underliggande tema på diskussionerna handlade naturligt om Rysslands krig mot Ukraina och vilka insikter kopplat till materiella och industriella behov som alliansen har fått därifrån. Pål Jonson sammanfattade det primära behovet som man ser kopplat till industrin i sitt anförande med orden ”skala, skala, skala och volym”, och refererade till kriget i Ukraina som ”a war of warehouses and a war of attrition” (utnötningskrig) – vilket kräver kontinuerlig uthållighet och en stabil försörjning av ammunition och materiel. Samtidigt konstaterade Jens Stoltenberg i sitt anförande att alliansens försvarsindustri måste bygga ut kapaciteten, både för att kunna fortsätta stötta Ukraina, och för att säkerställa NATO:s egen förmåga till försvar och avskräckning.  

Industrins väg framåt
Stoltenberg såg två potentiella långsiktiga lösningar: Antingen måste NATO och dess medlemmar börja bygga upp stora lager av ammunition och krigsmateriel – eller hålla en stor industriell kapacitet i reserv som kan tas i bruk vid behov. Två lösningar som båda kommer med en hög ekonomisk kostnad. Pål Jonson lyfte samtidigt ett antal möjliga åtgärder för att lösa de industriella utmaningarna: långsiktiga förutsättningar för industrin, riktade upphandlingar av ammunition och en utvecklad statlig försvarsindustri, skriver Aftonbladet.

Även Ukraina var representerade på NIF med en delegation som leddes av Oleksandr Kamyshin, minister för strategiska industrier, som uttryckte stor tacksamhet för stödet som Ukraina tar emot från NATO och dess partners. Kamyshin gav även sin syn på kostnaderna för krig och krigsmateriel: ”Den högsta kostnaden betalas i människoliv”. Sammantaget var de offentligt sända budskapen samstämmiga från forumets talare och kretsade kring utbyggnad av industrins kapacitet för att tillgodose behovet av de stora volymer av krigsmateriel som NATO ser både på kort och lång sikt, inte minst för att möjliggöra ett fortsatt aktivt stöd till Ukrainas kamp för frihet.

Det öppna innehållet från NIF23 finns tillgängligt på NATO:s Youtube-kanal.

senaste nytt