FAKTABANK

System & 
försvarsmateriel

Tekniska landvinningar

Sverige har genom historien försett världen med banbrytande försvarsmateriel. Svenska försvarsföretag står bakom bland annat Boforskanonen som är ett av världens mest hyllade försvarsmateriel, var först i världen med så kallade AIP-ubåtar, uppfann radartekniken Erieye och har tillverkat jaktflygplan i världsklass som gjorde det svenska flygvapnet till ett av världens fem största.

Luftvärnskanonen Bofors 40 mm

Bofors 40 mm är en svenskdesignad luftvärnskanon, som tillhör en av världens mest hyllade. Kanonen har tagit plats i historiebeskrivningen som en av de avgörande faktorerna till de allierades seger i andra världskriget.

Luftvärnskanonen beställdes av den svenska flottan 1928 och började användas 1934. I och med att lanseringen sammanföll med mellankrigstiden och den snabba utvecklingen av flygplan, var Boforskanonen en stor nyhet som skulle kunna besvara hotet från luften likväl som på marken. Den nya högkvalitativa Bofors 40 mm var unik; den var förhållandevis lätt, tiden från transport till eldföring var kort och den hade lång räckvidd, hög hastighet samt god precision. Jämfört med konkurrenter kunde kanonen flyttas dubbelt så snabbt och träffade flygmål tre gånger så ofta.

Bofors 40 mm tillverkades inte bara i Sverige utan också i flera andra länder via licensavtal. 1940 levererades den första kanonen till USA och kom därefter att via licens tillverkas i stora volymer. Det sägs ha tillverkats 60 000 kanoner i USA. Det totala antalet Bofors 40 mm som tillverkats runt om i världen är inte fastställt. Kanonen, i uppdaterad form, används än idag i flera länders försvarsmakter. Även inom den svenska flottan finns ett fåtal kvar i bruk.

Air Independent Propulsion

Sveriges första ubåt, Hajen, sjösattes 1904 och byggdes av Stockholms örlogsvarv på uppdrag av Kungliga Marinförvaltningen. Sedan dess har Sverige fortsatt att utveckla ubåtar och ligger nu i teknisk framkant. Ubåtarna har tillverkats av Kockums, idag Saab Kockums, och på Karlskronavarvet som var statligt fram till 1989 när det blev en del av Kockums.

På 80-talet kom ett stort genombrott när Kockums lyckades anpassa en så kallad stirlingmotor till ett ubåtsmaskineri. Det blev en revolution för ubåtstaktiken. Till skillnad från en bensinmotor där små explosioner skapar ”knackningar” och vibrationer, så har en stirlingmotor en stadig lugn låga. Det innebär att motorn knappt ger ifrån sig några ljud. Den nya motorn gjorde det möjligt för ubåtar att vistas under vattnet under mycket längre tid än tidigare; i flera veckor i stället för bara några dagar. Den nya tekniken gjorde Sverige världsledande i utvecklingen av icke atomdrivna luftoberoende ubåtar, så kallade AIP-ubåtar (Air Independent Propulsion).

Idag utvecklar Saab Kockums en av världens mest moderna ubåtar, A26. A26 är nästa generations ubåt med förmåga att agera i alla världshav och i ett brett spektrum av konfliktmiljöer. Den svenska Försvarsmakten har beställt två ubåtar, varav den första ska levereras under 2028. Ubåten A26 drivs av både diesel- och stirlingmotorer med AIP-systemet från Kockums.

Radartekniken Erieye

Radarteknik är ett område där Sverige och svenska företag länge har legat i teknisk framkant. Erieye är ett radarsystem utvecklat av Ericsson Microwave Systems och togs i bruk under 1990-talet. Systemet nyttjar så kallad AESA-teknologi, som står för Active Electronically Scanned Array, vilket var en ny och mer avancerad typ av radar än den äldre generationens radarsystem. En AESA-radarhar inte bara en antenn, utan en mängd små antenner som sammansatts till ett element.Enkelt uttryckt innebär det att den kan upptäcka och spåra flera olika mål samtidigt. År 2006 köptes Ericsson Microwave Systems av Saab och idag heter företaget Saab Surveillance. Erieye-radarn används bland annat på Saab 2000 Erieye, ett luftburet system för övervakning och kontroll. Systemet används idag av åtta länder, bland andra Sverige, Brasilien, Thailand och Förenade Arabemiraten.

Saabs senaste system är Globaleye, ett radarspanings- och ledningsflygplan som använder en ny typ av Erieye-radar med utökad räckvidd. Globaleye är det första systemet på världsmarknaden som från en och samma plattform kan upptäcka och följa mål på stora avstånd samt sköta övervakning i luften, på marken och till sjöss – samtidigt. Globaleye-systemet kan följa mycket svårupptäckta luft- och sjömål, inklusive flygplan med smygteknik, kryssningsrobotar och ubåtsperiskop, även i miljöer med omfattande störningar. Flygplanet som används kommer från kanadensiska Bombardier och gör det möjligt för Globaleye att vara ute på uppdrag i hela 11 timmar i sträck. Förenade Arabemiraten har beställt ett antal Globaleye-flygplan och det första levererades våren 2020. Under hösten 2021 beslutade den svenska regeringen att Försvarsmakten ska köpa in Globaleye.

Jaktplanet J29

Svensk flygindustri har sedan 1940-talet legat i framkant av den teknologiska utvecklingen. Saabs J29 var Sveriges första egentillverkade jaktplan och var i flygvapnets tjänst från 1951 till 1967. Under perioden 1951 till 1956 levererades 661 J29 och planet blev ryggraden i det svenska flygvapnet. J29 var ett flygplan i världsklass och det svenska flygvapnet blev under den här perioden ett av världens fem största.

J29 kom att kallas för ”Tunnan” på grund av att planets form var bredare och rundare än tidigare plan, och således påminde om en tunna. Vingarna var pilformade, vilket var nytt, och berodde på att de svenska konstruktörerna hade fått tillgång till tyska forskningsresultat om bakåtsvepta vingar. J29 var ett för tiden högmodernt plan, mycket tack vare att Saab fick tillgång till en ny och kraftigare motor via goda förbindelser i England.