FAKTABANK

Samhällsnytta

Försvarsindustrin – en del av det svenska samhället

Försvarsindustrin har en stor betydelse för Sveriges ekonomi och för de regioner där den har sin verksamhet. Den skapar tiotusentals jobb, bidrar till skatteintäkter och höjer Sveriges innovationskraft. Eftersom de flesta försvarsföretagen verkar utanför storstäderna främjar de även regional utveckling.

Ofta spelar företagen en avgörande roll för utvecklingen i de regioner där de är etablerade. När högteknologiska företag som försvarsföretagen etablerar sig på en ort blir de ofta ett nav i regionen, eftersom underleverantörer etablerar sig och kringverksamheter uppstår.

Främjar tillväxt och arbetsmarknad

För varje arbetstillfälle i ett tekniskt företag skapas uppskattningsvis ytterligare två arbetstillfällen inom andra näringar. Inom högteknologiska industriföretag, den kategori de flesta försvarsföretag hör till, handlar det om så många som tre ytterligare arbetstillfällen.

Försvarsföretagen erbjuder kvalificerade jobb inom många olika områden och det ökar inflyttningen till orterna. Det i sin tur leder till att efterfrågan blir större på en mängd produkter och tjänster, allt ifrån förskolor och frisörer till lunchrestauranger och vårdcentraler.

Investerar i forskning och utbildning

Försvarsföretagens efterfrågan på högteknologisk kompetens gör också att utbildningarna som universitet, högskolor och yrkeshögskolor erbjuder blir väldigt viktiga. För att försvarsföretagen ska kunna rekrytera rätt kompetens krävs bra och relevanta utbildningar. Företagen investerar också mycket i medarbetarnas kompetensutveckling och driver på för en nära samverkan med universitet och högskolor för att forskning och utbildning ska hålla en hög kvalitet och vara relevant för företagens behov. Det här bidrar till utveckling av hela samhället där försvarsföretagen är etablerade.