FAKTABANK

Export

Argument för och emot svensk försvarsexport

Här är några av de vanligaste argumenten för svensk export av försvarsmateriel.

Argumenten för svensk försvarsexport

De som argumenterar för svensk export av försvarsmateriel brukar ofta hänvisa till att exporten gör det svenska försvaret mer kostnadseffektivt, att den ökar vår försvarsförmåga och möjliggör både en större handlingsfrihet samt leder till tätare samarbeten med andra länder.

Försvarsexport sänker kostnaderna för försvaret

Försvarsmateriel är dyrt. Det krävs stora summor för att utveckla, producera och underhålla materiel, men också för att utbilda i hur systemen används. Exporten – och de ofta påföljande samarbeten som den medför – skapar förutsättningar för samutveckling, delade träningsmöjligheter och kostnadsdelning på systemen. Det leder till ett mer kostnadseffektivt försvar.

Försvarsexport ger oss bättre materiel

Exporten ökar vår förmåga att utveckla materiel. Genom att Sverige och andra länder delar kunskaper och erfarenheter om olika systems operativa förmåga – det vill säga hur de faktiskt fungerar i verkligheten – kan vi utveckla bättre materiel till lägre kostnader. Samarbetet med andra länder ger oss tillgång till den senaste tekniken, vilket är värdefullt både för att kunna anpassa teknologi och materiel till svensk militärstrategisk doktrin, till operationsmiljön i närområdet samt för att hantera framtida hot och risker.

Försvarsexport ökar Sveriges handlingsfrihet

Länder som sluter sig är sällan populära. Export av, och internationella samarbeten kring, högteknologisk försvarsmateriel stärker inte bara bilden av Sverige som en pålitlig partner, utan kan även bidra till fördjupade relationer med länder som delar Sveriges säkerhetspolitiska värderingar och intressen. Det ger oss en ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet. Inte minst i det stundande Natomedlemskapet kommer svenska högteknologiska innovationer spela en stor roll för medlemsländerna och deras militära förmåga. Det kommer även öppna upp för nya och fler samarbeten med aktörer utanför Sverige.

Försvarsexport tryggar försörjning och leveranser

Förmågan att försörja Försvarsmakten med materiel är avgörande för ett fungerande nationellt försvar. Om vi plötsligt skulle ha ett ökat behov av tillgång till försvarsmateriel, exempelvis vid en konflikt, är det troligt att det gäller även andra länder. I en sådan situation är det långt ifrån säkert att Sverige finns bland de första som kan få leveranser från utlandet. Men tack vare export och internationella samarbeten, i kombination med en inhemsk produktion, ökar våra chanser betydligt.