FAKTABANK

Innovation och framtid

Kompetensförsörjning

Att tillföra och utveckla rätt kompetens är avgörande för att säkra försvarssektorns framtid. Den som väljer en karriär inom försvar kan förvänta sig intressanta arbetsuppgifter, att arbeta med teknik i absolut framkant samt spännande utvecklingsmöjligheter i verksamheter som gör verklig skillnad för Sverige.

Många olika kompetenser behövs

Sveriges totalförsvar består av både militär och civil verksamhet och bedrivs av en mängd olika aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor. Totalförsvaret och försvarssektorn är i behov av många olika kompetenser, allt från soldater och sjömän till exempelvis programmerare, logistiker, specialister på cybersäkerhet, HR-specialister och administratörer.

Försvarssektorn behöver även växa med fler personer med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper.

Efterfrågad kompetens inom försvarssektorn

Försvarsindustrin utvecklas i snabb takt och behöver kompetens inom nya teknologiområden. Cyberkompetens är särskilt efterfrågad, bland annat inom artificiell intelligens och autonomi. Utöver det behövs spetskompetens inom Sveriges väsentliga säkerhetsintressen, det vill säga stridsflygförmågan, undervattensförmågan och integritetskritiska delar av ledningssystemområdet såsom sensorer, telekrig och krypto.

Samtidigt som Sveriges försvarsindustri ligger i framkant och erbjuder många högteknologiska befattningar, finns fortsatt behov av en lång rad olika tjänster.

Förutsättningar för att fler ska välja jobb inom försvar och säkerhet

Försvarssektorns utmaningar med att attrahera fler personer med rätt kompetenser är i stora drag desamma som för teknikföretag överlag. För att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen inom teknik och försvar krävs:

Ett utbildningssystem i världsklass. Det svenska utbildningssystemet behöver hålla hög kvalitet hela vägen, från grundskola till högskola. Oavsett bakgrund och bostadsort ska alla barn, ungdomar och vuxna få lika möjligheter till god utbildning. Utbildningarna behöver i hög grad vara anpassade efter arbetsmarknaden och utvecklas i dialog med arbetsgivarna.

Att fler väljer teknik. Det krävs ansträngningar för att få fler unga att välja teknik som utbildnings- och yrkesbana. Det är nödvändigt för att säkra att teknikföretagen får den kompetens och arbetskraft de behöver.

Utländsk arbetskraft till Sverige. För att Sverige ska ligga i teknikutvecklingens framkant efterfrågar branschen att Sverige är attraktivt för kvalificerad arbetskraft från andra länder. För försvarsindustrin finns däremot vissa begränsningar för utländsk arbetskraft som är kopplad till sekretessbestämmelser. Det är inte ovanligt att såväl svenskt medborgarskap som säkerhetsprövning är krav för att få anställning.

Livslångt lärande. Teknikutvecklingen går undan och att hänga med i förändringen är en överlevnadsfråga för framförallt teknikintensiva verksamheter. Den snabba utvecklingen ställer höga krav på medarbetarna och en förmåga att hantera förändring samt att utvecklas under hela yrkeslivet är avgörande.

Karriär inom försvar

Sveriges försvarssektor är världsledande inom många områden, bland annat forskning, teknisk innovation och etiska riktlinjer. Den som ansluter till ett bolag eller en myndighet i försvarssektorn kan räkna med att ägna sig åt intressanta tekniska problemställningar och utmaningar i en spännande kontext.

Var och en som väljer försvar – oavsett funktion eller roll – gör också en viktig insats för Sverige. Dessutom är försvarsjobb förenade med goda utvecklingsmöjligheter och anställningstrygghet.

För den som är intresserad av att arbeta inom försvarssektorn finns karriärsajten forsvarskarriar.se. Där går det att få en överblick över vilka karriärmöjligheter som försvarssektorn erbjuder.

Försvarskarriär är ett samarbete mellan branschföreningen SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) och de tre försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket.