FAKTABANK

Innovation och framtid

Spinoff teknik

Historiskt har försvarsindustrin bidragit med och varit ledande inom innovation och teknikutveckling. Internet och GPS, teknik vi idag tar för given, uppfanns en gång i tiden för militärt bruk.

Försvarsforskningens uppfinningsrikedomFör att kunna upprätthålla nationell säkerhet har stater historiskt sett investerat mycket i försvarsforskning. I tider av krig har man varit extra uppfinningsrik då fiender triggat varandra till utveckling i kombination med att säkerhet varit viktigare än utvecklingskostnader. När det handlar om liv och död har produkter dessutom lanserats i ett mycket tidigt utvecklingsstadium, då det inte funnits tid för noggranna produkttester.

Exempel på spinoff teknik

Revolutionerande militär forskning som senare förändrar det civila samhället, är vad som kallas för en spin-off. Nya uppfinningar tillkommer ofta som ett led i utveckling och förfining av en befintlig produkt inom ett givet område. Men ibland ligger ursprung och nytt användningsområde mycket långt ifrån varandra. Några exempel på teknologier från försvarsforskning som spillt över till det civila är:

Internet har sina rötter i amerikanska ARPANET, ett datornätverk som etablerades i USA på 1960-talet för att bättre kunna utnyttja landets datorkapacitet till försvarsforskning under kalla kriget. En viktig funktion som de amerikanska myndigheterna ville att datornätverket skulle ha är motståndskraft mot attacker. Om en eller flera av datorerna i nätverket slutar fungera – om de går sönder eller om någon attackerar nätverket – ska de andra datorerna fortfarande kunna prata med varandra. Internet så som vi är bekant med det idag uppfanns vid forskningscentrumet CERN år 1991.

GPS är ett positioneringssystem som utvecklades av den amerikanska militären under det kalla kriget. Första gången systemet användes i en väpnad konflikt var 1990 under Gulfkriget och för att inte motståndare skulle dra fördel av USA:s teknik hade systemet försetts med en störsignal. År 2000 beslöt USA:s president Bill Clinton att störsignalen skulle stängas av för gott. Idag hjälper GPS oss att hitta rätt, till sjöss, på land och i luften.

Mikrovågsugnen uppfanns av amerikanen Percy Spencer, som var en självlärd konstruktör som jobbade med militär radarutrustning. En dag märkte han att jordnöts- och chokladbiten i fickan smälte när han stod bredvid magnetronen, som användes för att generera radiovågor inom det militära. Han började experimentera; värmde ett ägg som exploderade och lyckades poppa popcorn. 1945 sökte Spencer patent på uppfinningen och 1947 producerades den första kommersiella mikrovågsugnen.

Hygienbindan började först användas av sjuksköterskor på krigsfält under första världskriget. Man hade insett att textilier inte sög upp tillräckligt med blod vid sår och krigsskador samtidigt som det rådde bomullsbrist och började därför använda bandage av cellulosa. Efter det började fler sjuksköterskor använda bindorna som mensskydd, och 1926 blev produkten kommersialiserad.

Försvarsforskningens uppfinningsrikedom

Idag är den civila forskningen och den militära forskningen i hög grad förenad. En viktig anledning är samhällets omfattande teknikutveckling. Gränserna för vilken teknologi som är i första hand militär respektive civil har börjat suddas ut. Nu är den civila utvecklingen i stor utsträckning ledande inom nya och kommande teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning, där framförallt de stora tech-bolagen driver utvecklingen. Det förändrar spelplanen och innebär att militär teknikutveckling fångar in allt mer av det som sker inom det civila. Exempel på när civil teknik kan komma till användning inom det militära går att hitta under Kommande teknologier.