FAKTABANK

Innovation och framtid

Innovation och framtid

Sverige är en ledande innovationsnation, vilket år efter år bekräftas i internationella mätningar. En av Sveriges styrkor anses vara förmågan att samverka mellan stat, akademi och industri. För ett litet land som Sverige är vår höga innovationsförmåga mycket viktig för att kunna ha ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt försvar.

Sverige bäst i EU och tvåa globalt

Varje år rankar EU-kommissionen hur väl medlemsländerna presterar inom innovation. Sverige har placerat sig i topp varje år sedan 2017, så även 2021. I FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning av världens mest innovativa länder har Sverige kommit på andra plats under de tre senaste åren. Sverige har legat bland topp 3 sedan 2011.

European Innovation Scoreboard

Detta är en EU-topplistaav de länder som någon gång sedan 2014 placerat sig bland topp 11.Storbritannien finns med i och med deras tidigare medlemskap.

Global Innovation Index

Detta är en topplista avde ekonomier runt om i världen som någon gång sedan 2011 placerat sig blandtopp 10 i WIPO:S Global Innovation Index.

Det svenska framgångskonceptet

Samarbete är sedan länge en naturlig del av det svenska totalförsvaret, eftersom militär och civil verksamhet gemensamt ansvarar för landets beredskap inför en eventuell kris eller ett krig. Just den höga samarbetsförmågan – och då särskilt den mellan stat, akademi och industri – anses vara en förklaring till att Sverige betraktas som en ledande innovationsnation. Denna typ av samverkan kallas ibland Triple Helix och har använts av den svenska försvarsindustrin ända sedan andra världskriget. Svenska staten, akademin och industrin har gemensamt byggt upp det svenska försvaret, som kännetecknas av en stark innovationsförmåga och världsledande teknologier.

akademi industri stat

Betydelsen av försvarsforskning- och utveckling

Satsningar på forskning och utveckling inom försvarsområdet syftar till att höja en nations förmåga att snabbare agera vid framtida kriser eller krig och leder till konkurrensfördelar på en global marknad. För en liten nation som Sverige är forskning och utveckling extra viktig. Vid en eventuell framtida konflikt kommer flertalet länder att vara beroende av högteknologiska lösningar för att kunna försvara sig, så även Sverige. Att råda över eftertraktad högteknologisk materiel och innovationer skapar också förutsättningar för fler och tätare samarbeten med andra länder, vilket är avgörande för Sveriges försvarsförmåga.

Investeringar i FoU

Svenska företag spenderar i snitt omkring 1,6 procent av omsättningen på forskning och utveckling. I SCB:s statistik över FoU-utgifter, som utkommer vartannat år, finns ingen särskild data för försvarsföretag. Branschföreningen SOFF har en egen beräkning som visar att medlemsföretagen i snitt spenderar runt 20 procent av omsättningen på forskning och utveckling.